Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s Karlem Šidlem - poslancem a krajským zastupitelem za KSČM

18. 11. 2008

Rozhovor Haló novin s Karlem Šidlem, poslancem, členem Zastupitelstva Plzeňského kraje za KSČM

V Plzeňském kraji vznikla menšinová krajská vláda ČSSD, jejíž vznik umožnila tolerance komunistů. Někteří regionální novináři tento stav přirovnávají k tzv. opoziční smlouvě...

V Plzeňském kraji neexistuje žádná opoziční smlouva. Vycházejte z toho, že jediné, co existuje, je dohoda o průběhu ustavujícího zastupitelstva, kde jsme ve společném prohlášení zastupitelských klubů ČSSD a KSČM deklarovali společné programové cíle. Protože 54 procent voličů v Plzeňském kraji chtělo změnu krajské vlády, a ČSSD odmítla vyjednávání o vzniku koalice s KSČM, bylo by od komunistů neseriózní tuto změnu neumožnit. Proto jsme v Plzeňském kraji podpořili vznik vlády ČSSD, byť jednobarevné. Ale v podstatě jde o voliči vyžadovanou změnu směrem doleva. Vymínili jsme si jednu podstatnou věc, která platí pro celé volební období, a která neplatila v minulém volebním období. ČSSD se zavázala, na základě naší podpory na ustavujícím zastupitelstvu, předjednávat s námi všechny důležité body, které se staly součástí společného prohlášení. (Jde o odstranění regulačních poplatků ve zdravotnictví, převedení krajských nemocnic na veřejné neziskové nemocnice, zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro všechny občany, o oblast dopravy, školství, sociálních věcí i nesouhlas s umístěním amerického radaru v ČR, pozn. red.) A to si myslím, že je pro nás úplně nová pozice, která nám vytváří možnost prezentovat náš volební program a našimi názory ovlivňovat řízení kraje. A to vidím jako velmi pozitivní. To by nám koalice ODS a KDU-ČSL (vládla kraji v posledních čtyřech letech, pozn. red.) nikdy neumožnila.

Prý jste odmítli nabídku sociální demokracie na obsazení postů některých výborů. Je to pravda? Pokud ano, co vás k tomu vedlo?

Sociální demokracie navrhla, že minimálně dva krajské radní neuvolní. To znamená, že nebudou placeni. Místo toho budou nově placeni předsedové dvou výborů. Dostali jsme nabídku, abychom je obsadili my. (nabídka se týkala předsedy školského a finančního výboru, pozn. red.) To jsme odmítli. Řekli jsme, že takové kupčení neuznáváme. Že nesouhlasíme s tím, aby se zřizovaly nově placené pozice předsedů výborů, které bychom měly přislíbeny. Vám by připadalo jako správné, že za obsazení funkcí placených předsedů výborů budeme respektovat vládnutí ČSSD se vším všudy? Předseda výboru totiž není to samé, co krajský radní. Proto jsme to odmítli, i když by se celkový počet placených krajských funkcionářů nezvýšil. Dalším důvodem našeho odmítnutí bylo to, že v konečném důsledku by to bylo proti nám zneužitelné médii.

Ještě se vrátím ke společnému prohlášení zastupitelských klubů ČSSD a KSČM. Které jeho body jsou pro vás nejdůležitější?

Všechny body jsou důležité. Ať se to týká toho, že chceme nemocnice převést na neziskové organizace, že chceme, aby byla co nejkvalitnější a co nejdostupnější zdravotní péče. Týká se to i otázek dopravní infrastruktury. Chápeme, že Plzeň má své dopravní problémy, jejichž řešení je třeba podpořit. Ale takové problémy mají v infrastruktuře i další části kraje. Určitou prioritou je odvést tranzit nákladní i osobní dopravy, který prochází Plzní. Mezi naše další priority například patří dopravní obslužnost. Zejména její financování podle stanovených pravidel. Protože neplatit dopravním společnostem znamená, že ty dopravní společnosti mohou doplácet na provoz linek jen do určité doby. Pak začnou spoje omezovat.

Tím narážíte na problém s (ne)placením jednotlivých krajů ČD za zajištění dopravní obslužnosti...

Vy to všichni zjednodušujete, že železnice jsou ČD. Ale to dávno už není pravda. Na železnici funguje plná konkurence. Když sem přijde soukromý subjekt a vyhraje soutěž o poskytovatele této veřejné služby, tak se to bezprostředně týká i jeho. Ale soukromí železniční dopravci se do toho nehrnou, protože vědí, že kraj se choval k těmto subjektům macešsky, protože neuhrazoval prokazatelnou ztrátu. Tak proč by soukromý subjekt šel a priori do smlouvy, která mu už dopředu zaručuje červená čísla? Myslím, že tyto podmínky se mohou změnit. Pokud chce společnost mít skutečně zajištěnu svoji dopravní páteř z hlediska veřejné dopravy, tak do ní musí investovat. To dělá každý stát v Evropě, každý stát na světě. To nikdy nemůže být zisková záležitost. S ČSSD jsme se také shodli, že dalšími prioritami je rozvoj školství, zejména učňovského. To znamená podporu středních a učňovských škol v tom smyslu, aby nezanikaly řemeslné obory, které tady nutně potřebujeme. Plzeňsko je skutečně průmyslovou oblastí, kde je potřeba tento druh školství posilovat. Kraj může na řešení tohoto problému dát určité prostředky, protože může být zřizovatelem celé řady těchto školských zařízení. A v neposlední řadě chceme, aby bylo revokováno usnesení Rady Plzeňského kraje, které vyjadřovalo souhlas s umístěním radarové základny USA na území sousedního Středočeského kraje, v bezprostřední blízkosti hranic s naším krajem. My si myslíme, že tato revokace je namístě. Náš nesouhlas se stavbou radarové základny trvá už dva roky. A podle mne jej občané ve volbách vyslyšeli, a i proto poslední volby znamenaly obrat doleva.

Neuvažujete o uspořádání krajského referenda o radaru, které by mělo větší právní sílu, než řada obecních referend v podbrdských obcích?

Aby kraj mohl uspořádat referendum k jakékoliv otázce, nejen k radarové základně, musí mít k tomu oporu v legislativě. A ta v ČR vytvořena není. Protože koaliční partneři v Poslanecké sněmovně se stále brání jakémukoliv, byť jen projednání zákona o referendu, ať už je obecné nebo specifické pro konkrétní otázku americké radarové základny. Myslím, že je to velká škoda pro občany ČR. Jeden z cílů naší celkové politiky je, aby celostátní referendum uzákoněno bylo. KSČM trvale usiluje o to, aby byl zákon o referendu přijat. Příslušný návrh podáváme v obměnách v nejkratších možných, zhruba půlročních, periodách.

18. listopadu 2008, Václav MÍKA

Haló noviny

www.halonoviny.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář